Frågor och svar

Här hittar du våra vanligaste frågor.

Om du inte hittar svaret på din fråga här så kan du alltid kontakta oss.

Våra öppettider är:

mån-fre 09:30 – 19:00

lör-sön 10:00 – 14:00

Solenergi - Hur fungerar det?

Vad är grön teknik?

Grön teknologi är i grund och botten en teknik som är miljövänlig. Den skapas och används på ett sådant sätt att den bevarar miljön och jordens naturresurser.


Det kan vara:

1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon.

Kan jag få skattereduktion för installation av grön teknik?

Ja, du kan få skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktion får du för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts under samma år. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Det är sedan skatteverket som beslutar om skattereduktionen beviljas beroende på du som köpare uppfyller villkoren. Sunboost har rätt enligt allmänna villkor att debitera för avslagen skattereduktion. Mer information om villkoren finns att läsa på www.skatteverket.se

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon

Hur mycket är skattereduktionen för grön teknik?

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du är berättigad till avdraget beror till exempel på hur du nyttjar fastigheten, hur mycket inkomstskatt du betalat under deklarationsåret, vem som står som ägare på fastigheten etc. För fullständiga villkor, läs mer på www.skatteverket.se

Vid installation av grön teknik vill jag ansöka om skattereduktion. Vad ska jag tänka på inför detta?

Företaget du anlitar måste uppfylla vissa villkor för att du ska få skattereduktion för installation av grön teknik. Du och företaget bör avtala om vilka villkor som gäller för installationen och skattereduktionen. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt.

För att företaget du har anlitat ska få sin utbetalning så snabbt som möjligt är det viktigt att du ger dem rätt uppgifter.

• Personnummer.

• Fastighetsbeteckningen, om installationen är gjord på ett småhus. Du hittar uppgiften under Fastigheter och bostad på Mina sidor på Skatteverkets websida.

• Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (vanligen fyra siffror), om installationen är gjord på en bostadsrätt. Du kan läsa mer om lägenhetsnummer på Skatteverkets webbplats.

Du kan även behöva ta fram det här:
• Köpehandlingar, till exempel om fastigheten är nyköpt och du inte har hunnit ansöka om lagfart.

• Arrendeavtal, köpebevis och eventuellt försäkringsbrev om installationen är gjord på en byggnad på ofri grund eller en kolonilott.

Varför är Sverige indelat i elområden?

Svenska Kraftnät ansvarar för att distribuera elen i Sverige och de har delat in Sverige i fyra elområden för att följa EU:s ambition att skapa en gemensam elmarknad. Men också att få bort obalansen mellan produktion i olika delar av Sverige.Just nu sker den största delen av elproduktionen i norr och där är just nu förbrukningen minst. Men i södra Sverige är det tvärtom, där är förbrukningen som högst men produktionen som minst. Det här är anledningen till att el behöver transporteras via det så kallade stamnätet från norr till söder.

Hur mycket skattereduktion har jag kvar att nyttja?

Det är bara du som kan ta reda på hur mycket skattereduktion du har kvar att utnyttja. Det kan du göra genom att kontakta Skatteverket och få ett intyg hemskickat. Intyget visar hur mycket skattereduktion du har utnyttjat hittills under året. Tänk på att uppgifterna bara tar hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där Skatteverket har fattat beslut.

Jag äger bostaden som mina föräldrar bor i och där installation har genomförts. Vad gäller för grön teknik då?

Om du äger din förälders bostad kan du få skattereduktion för installationen, förutsatt att du har haft utgiften för arbetet.

Din förälder kan dock inte få skattereduktion för arbeten som utförs i ditt hem. Det gäller även om föräldern äger bostaden och använder den ibland, till exempel vid tjänsteresa.

Jag bedriver lantbruk och har installerat solceller/ laddbox för elbil/ batteri. Vad gäller för grön teknik då?

Ligger din privatbostad på en lantbruksenhet kan du få skattereduktion även om installationen placeras på taket till en ekonomibyggnad, ett komplementhus eller på tomtmark i nära anslutning till småhuset du äger. Minst 95 procent av elen som produceras i anläggningen ska dock användas i bostaden. Det innebär att max fem procent av den totala produktionen får användas exempelvis för belysning i ekonomibyggnader som du använder som förråd.

Om du bedriver aktiv näringsverksamhet på fastigheten där solcellerna installeras måste bostaden ha en egen elanslutning, skild från näringsverksamheten, för att du ska kunna få skattereduktion för installationen. Det innebär att det måste finnas två olika el-abonnemang – ett abonnemang för småhuset som tar sin el från den nya anläggningen och ett abonnemang för näringsdelen som inte får energi från anläggningen.

Kan min sambo/make/maka ansöka om skattereduktion för grön teknik även om denne inte står med som ägare på fastigheten? Vad gäller?

Kunden måste äga bostaden när installationen utförs. Installationen ska vara gjord i kundens, eller kundens förälders, hushåll. Installationen ska förse det aktuella hushållet med el. Småhus, garage och komplementhus är exempel på byggnader som kan räknas till hushållet.

Om installationen även ger el till exempelvis ett uthyrt småhus eller en ekonomibyggnad där näringsverksamhet bedrivs, så kan skattereduktion inte medges.

Betalning och fakturor

Hur utnyttjar jag min ångerrätt?

När du ingår avtal med oss har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet tecknats enligt distansavtalslagen. Vill du utöva ångerrätten kan du meddela oss genom att ringa eller mejla vår kundservice.

Jag har inte fått någon faktura.

Om du inte har fått din faktura kan det bero på lite olika saker. Får du din faktura via e-post så kan du kontrollera om din faktura har hamnat i ”övrigt” eller i skräpkorgen. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice på 08-554 01 41 eller kontakt@sunboost.se så hjälper vi dig med en kopia.

Jag råkade betala fakturan två gånger, vad händer nu?

Normalt sett drar vi av ditt tillgodobelopp på nästa faktura. Om du hellre vill ha dina pengar utbetalda till ditt konto ordnar vi såklart det. Kontakta vår kundservice på 08-554 01 41 eller kontakt@sunboost.se så hjälper vi dig.

Min anläggning är installerad och funktionstestad, men jag har inte fått någon faktura?

Då vi primärt använder den emailadressen du har lämnat till oss vid orderbekräftesle så ber vi dig undersöka så den inte hamnat i skräpposten. Annars kan du alltid vända dig till kundservice på 08-554 01 41 eller kontakt@sunboost.se för att få en fakturakopia.

Min förskottsfaktura stämmer inte överens med det jag ska betala efter avdraget för grön teknik?

Skatteverket kräver att arbetet av installationen är utfört innan man kan nyttja skattereduktioner så som ROT-avdrag eller Grön Teknik, därav så utgår hela avdraget på slutfakturan och därför räknar vi då förskottsfakturan som 25% på priset för solceller inklusive moms.

Produkter och tjänster

Hur mycket el ger panelerna - täcker det genomsnittligt behov?

Hur mycket solel som solceller producerar per år påverkas av en rad olika faktorer. De olika årstiderna i Sverige ger nämligen olika förutsättningar. På sommaren har vi i regel ett överskott av solel, medan vi på vintern behöver kompensera med annan el då soltimmarna blir färre.
Utöver soltimmarna, verkningsgraden och mängden kWh per installerad kW, så finns det andra faktorer som påverkar hur mycket el solcellerna producerar:
– Solinstrålning där du bor
– Skugga på solpanelerna från omgivningen, så som träd, byggnader mm.
– Väderstreck dina solpaneler är riktade mot
– Lutning på solpanelerna
– Temperatur
– Ytans storlek där solcellerna ska placeras
– Snö på solpanelerna
– Smuts på solpanelerna

Med andra ord, hur mycket dina solceller producerar beror på just dina förutsättningar. I vår solcellskalkylator kan du se hur mycket el som solceller på ditt tak kan producera och jämföra det med din årliga förbrukning.

Hur vet jag hur många paneler som behövs?

Börja med att kontakta oss för en fri offert. Tillsammans hittar vi ett paket som passar dina förutsättningar om du så har en villa eller ett lantbruk. Vi utgår ifrån takets storlek, fastighetens huvudsäkring, din elförbrukning samt din budget och så tar vi fram en offert med uppskattning av antal solpaneler som behövs/får plats på ditt tak.

Under processen ingår även ett kostnadsfritt besök från en av våra platsbesökare som tittar närmare på just ditt tak och dina förutsättningar för solceller, t.ex. hur många paneler som får plats.

Hur stor är en solpanel?

Solpaneler varierar något i storlek, men tenderar att vara mellan 1-1,1 meter breda och mellan 1,7- 1,8 meter långa. Våra solcellsexperter ser till att du får den optimala lösningen för just ditt tak.

Har solcellerna några garantier?

Självklart! För att säkerställa er trygghet vid köpet av en solcellsanläggning arbetar vi endast med stora och välkända leverantörer och produkter av högsta kvalitet. Skulle något mot förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider.

Hur stor är växelriktaren?

Vi brukar säga att en växelriktare är som en stor ryggsäck. Vår vanligaste växelriktare har måtten 550 mm x 320 mm x 230 mm.

Installation

När byter nätägaren min elmätare?

Det kan skilja sig beroende på vilken nätägare du har, samt vart i landet du bor. Vanligtvis sker det inom 2-3 veckor efter att anläggningen är färdiganmäld av oss på Sunboost. Vi kan tyvärr inte påverka när bytet/konfigureringen sker men kontakta din nätägare för mer information.

När kommer elektrikern och färdigställer min installation?

Elinstallationen sker vanligtvis inom 7 dagar efter att panelerna monterats, men kan variera något beroende på årstid och var du bor.

När kommer ni och installerar min solcellsanläggning?

När vi kan påbörja installationen varierar beroende på årstid och var du bor. I dialogen med vår säljare har du fått en uppskattad leveranstid, men vi kommer att skicka uppdateringar via mejl om när just din installation beräknas ske.

Cirka en vecka innan din installation blir du kontaktad av arbetsledaren som kommer att ansvara för installationen för att bekräfta exakt dag och tid och för att kontrollera att du har fått all information du behöver.

Behöver jag vara hemma när ni installerar min anläggning?

Det är bra om du finns tillgänglig när installationen påbörjas för att stämma av detaljerna med arbetsledaren, såsom placering av växelriktare och kabeldragning och även ge våra installatörer tillgång till din elcentral. När arbetsledaren kontaktar dig inför installationen så kommer ni överens om vad som gäller för just din installation.

Vad behöver jag som kund säkerställa under installationsdagen?

Saker du som kund behöver säkerställa inför installationen:

1. För att du ska kunna få tillgång till data kring din elproduktion och -konsumtion behövs internet på den plats där växelriktaren ska placeras. En framdragen nätverkskabel fungerar bäst, även om Wi-Fi med bra mottagning där växelriktaren placeras också fungerar för det mesta. Det är ditt ansvar att dra fram nätverkskabel eller säkerställa god Wi-Fi-signal på platsen. Om du har frågor kring detta rekommenderar vi att du vänder dig till din internetleverantör.

2. Det behöver vara undanplockat på de platser där vi ska sätta upp byggställningar, montera växelriktare och dra kablar.

3. Om du har betong- eller tegelpannor behöver du ordna så att det finns 20 extra av motsvarande modell som du har på taket. Ofta är någon panna redan trasig när vi påbörjar installationen och skulle vi också råka ha sönder någon så kan vi byta ut dessa direkt. Läs mer om detta i våra allmänna villkor som du fick i samband med din orderbekräftelse. Där kan du även läsa vad som gäller i de fall paneler och växelriktare kommer monteras på olika byggnader.

4. Våra installatörer behöver tillgång till toalett samt en uppvärmd plats för pauser under arbetet med installationen.

Cirka en vecka innan din installation blir du kontaktad av arbetsledaren som kommer att ansvara för installationen för att bekräfta exakt dag och tid och för att kontrollera att du har fått all information du behöver.

Ingår installation i priset?

Ja, i priset ingår alltid installation med våra egna installatörer. De monterar byggställning, sätter upp panelerna på ditt tak och monterar växelriktaren. Sedan färdigställer våra elektriker anläggningarna och genomför funktionstest.

Den avslutande delen av installationen är att din nätägare ska byta ut/konfigurerar din elmätare för att kunna följa både producerad och konsumerad el samt ge dig grönt ljus att slå på din nya anläggning. Det steget kan vi tyvärr inte påvåerka utan det är din nätägares ansvar, vanligtvis blir du kontaktad av din nätägare inom 2 veckor efter att vi funktionstestat din anläggning för att åtgärda elmätaren.

Behöver jag bygglov för solpaneler?

Vissa kommuner kräver bygglov för att installera solceller på fastigheter, så det är bra att stämma av med din kommun om det behövs för din installation. Om det behövs hjälper vi dig med underlag och instruktioner kopplat till din bygglovsansökan.

Varför behöver jag internetuppkoppling vid min växelriktare?

För att du ska kunna få tillgång till data kring din elproduktion och konsumtion behövs internet på den plats där växelriktaren ska placeras. En framdragen nätverkskabel fungerar bäst, även om wifi med bra mottagning där växelriktaren placeras också fungerar för det mesta. Det är ditt ansvar att dra fram nätverkskabel eller säkerställa god wifi-signal på platsen. Om du har frågor kring detta rekommenderar vi att du vänder dig till din internetleverantör.

Efter installation

Jag har strömavbrott, vad ska jag göra?

När du har strömavbrott är det ditt elnätsbolag du ringer. Det är elnätsbolaget som äger ledningarna och ansvarar transporten av el till ditt hus. Om du inte vet vem som är ditt elnätsbolag hittar du det enkelt på nätområden.se

Behöver jag rengöra panelerna?

Du ska inte behöva rengöra dina paneler regelbundet. Smuts så som pollen och löv sköljs bort av regnet och på vintern ger panelerna inte tillräcklig effekt för att det ska vara värt att snöröja dom. Arbetsinsatsen och säkerhetsrisken det innebär att jobba på ett halt tak är inte värt energin du får ut efter snöröjningen.

Om panelerna är väldigt smutsiga rekommenderar vi bara lätt rengöring med vanligt vatten efter att solen har gått ner. Slå av DC-brytaren på växelriktaren, vänta 5 minuter så eventuell kvarvarande spänning avtar och skölj panelerna med vatten. Torka vid behov med mjuk trasa om smutsen sitter fast, men tryck inte hårt på panelen. Tänk alltid på din säkerhet när du arbetar på taket och använd gärna en sele eller annan säkerhetsutrustning.

Varför ger inte min anläggning full effekt?

Svaret på den här frågan är komplex och vi skulle kunna gå in mycket djupt i ämnet. Först behöver vi skilja på installerad i likströmseffekt (effekt per panel x antal paneler) och aktiv växelström från växelriktaren.

Dina panelers effektklassning bestäms i kvalificierade laboratorium under bästa förhållanden, 1000 W/m2. Detta test görs av alla tillverkare och kallas Standard Test Condition (STC). Utöver det görs ett test som är mer likt verkliga förhållanden som kallas NOCT (Normal Operation Condition Test).

En installerad modul i verkligheten når normalt upp till cirka 80% av STC-värdet. Andra faktorer som är avgörande för anläggningens prestanda är vinkel mot solen, luftfuktighet, temperatur och avstånd mellan växelriktare och paneler. Vanligt är att en anläggning ligger på cirka 80% i aktiv AC effekt utav installerad DC effekt.

Hur dyrt och svårt är det att laga en trasig solpanel?

Skulle något mot förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider. Kontakta oss om du behöver hjälp med paneler som gått sönder.

Vad krävs det för skötsel av min solcellsanläggning?

Tack vare att solceller knappt har några rörliga delar så kräver de inte något direkt underhåll. Du som ägare behöver inte heller förse dina solceller med bränsle för att få dem att fungera. Den enda gången underhåll är nödvändigt är om något går sönder, eller om solcellerna täcks med mängder av smuts.

Behöver jag skotta snö från panelerna på vintern?

Det är inte nödvändigt att rengörapanelerna vid nedsmutsning, de rengörs vanligtvis av regn på naturlig väg. Vi rekommenderar inte att spolavatten på panelerna då det finns riskför kalkavlagringar samt att glaset på panelerna spricker.

Undvik också att gå på panelerna då det kan resultera i s.k. mikrosprickor och att paneler går sönder. Det finns även en stor halkrisk. Vi rekommenderar därför att den som utför eventuellt underhållpå taket alltså går på taket och inte på panelerna.